ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 แผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สถ. โหลด
4 นโยบายของผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โหลด
7 นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด