ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


คู่มือหรือคำสั่ง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การมอบหมายหน้าที่การงานของ สถจ.สระแก้ว โหลด
2 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โหลด
5 คู่มือประมวลจริยธรรม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โหลด