โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 8 x 20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม