โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 317 เขตที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม