ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม