ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเกวียน - บ้านบ่อนางชิง ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10006 สายบ้านท่าเกวียน - บ้านบ่อนางชิง ตอนแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนางาม หมู่ที่ 3
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม