ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม