ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินสยาม หมูที่ 19 ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินสยาม หมูที่ 19 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เชื่อมบ้านนาอีสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม