ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน

เอกสารเพิ่มเติม