ลิ้งค์รวบรวมไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการรวบรวมไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องท้องถิ่นไทย สามารถสืบค้นใช้อ้างอิงได้สะดวก รวดเร็ว และสำนักงานเลขานุการกรม จักได้ดำเนินการอับเดตไฟล์ในทุกวันต่อไป 

ฝากกดแชร์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ 

https://drive.google.com/open?id=1DaeXMADSd6xG0EwFJO4rulYvgIwAjnTP