ตรวจติดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดอำเภอวังน้ำเย็น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ    ผ่อนคลายของกิจการและกิจกรรมตลาด โดยนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าคณะทำงานฯ และคณะทำงาน ได้ออกประเมินกิจการและกิจกรรมตลาดอำเภอวังน้ำเย็น ดังนี้
1. ตลาดสดเทศบาลวังน้ำเย็น
2. ตลาดนัดวังน้ำเย็น
ในการนี้ คณะทำงานได้ให้คำแนะนำกับเจ้าของกิจการตลาด และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเรื่องมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด