ตรวจติดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดอำเภออรัญประเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การอำนวยการของนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนคลายของกิจการและกิจกรรมตลาด นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล  ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าคณะทำงานฯ และคณะทำงาน ได้ออกประเมินกิจการและกิจกรรมตลาดอำเภออรัญประเทศ ดังนี้
1. ตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2. ตลาดวังปลาตอง
3. ตลาดหัวมุม
ในการนี้ คณะทำงานได้ให้คำแนะนำกับเจ้าของกิจการตลาด และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเรื่องมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด