ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีลคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม