ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังเทพนิมิตร ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10002 สายบ้านวังเทพนิมิตร ตำบลวังน้ำเย็น - บ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม