ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก ถนนสายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 4042 บ้านทุ่งมหาเจริญ ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ถนนสายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 4042 บ้านทุ่งมหาเจริญ เชื่อมบ้านด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

เอกสารเพิ่มเติม