ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบติดตามการทำงานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบติดตามการทำงานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 105 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม