สถจ.สระแก้ว ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อป้องกัน COVID-19

นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)