ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การอำนวยการของนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แบบที่ 2) ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ (สุวรรณศร) ทางหลวงหมายเลข 33 เยื้องหน้าศาลหลักเมือง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว